DEN RADIKALE PLAN FOR MARIAGERFJORD


Støtte til
borgerinitiativer

I Radikale Venstre i Mariagerfjord tror vi på, at det gode samfund opstår gennem deltagelse, initiativ og engagement. Derfor vil vi øge støtten til de initiativer borgerne tager til at skabe noget sammen. Det kan dreje sig om en kunstforening, sportsklub eller borgerforening med videre

Det er vigtigt at få de unge med og derfor har vi i radikale stort fokus på initiativer blandt unge

Klik her for at læse mere om, hvordan vi mener, at støtte til borgerinitiativer kan skabe fremgang i hele Mariagerfjord

Mere 


uddannelse

Uddannelse er grundstenen i vores samfunds udvikling. Det er vigtigt, at vi dygtiggøre os og går fremtiden i møde med flere kompetencer og nysgerrighed

Uddannelse skal være nemt tilgængeligt for alle borgere. Derfor skal der også være ungdomsuddannelsestilbud i Hadsund, så borgerne i den østlige del af kommunen har samme uddannelsesmuligheder som i den vestlige del

Klik her for at læse mere om, hvordan vi mener, at mere uddannelse kan skabe fremgang i hele Mariagerfjord

Bedre
infrastruktur

Infrastruktur er en nødvendighed for at skabe udvikling. På linie med uddannelse, så er investeringer i infrastruktur det mest værdiskabende vi har og samtidig noget af det mest synlige og betydningsfulde i hverdagen.

Med infrastruktur mener vi både udbygning og opgradering af vejnettet, men også digital infrastruktur så som højere internethastigheder og 3G/4G netværk i hele kommunen.

Klik her for at læse mere om, hvordan vi mener, at mere infrastruktur kan skabe fremgang i hele Mariagerfjord

 

NYHEDER


 

BILLEDER OG VIDEO