Væk med sprøjtemidler

De fleste sprøjtegifte skal høre fortiden til, hvis det står til mig. Jeg mener, at der findes nok viden på området til at sætte store spørgsmålstegn ved at sprøjte plante-, svampe- og insektgifte ud på marker og i vejkanter.

Sprøjtegifte er med til at effektivisere vores landbrug og skaffe os billige madvarer, men konsekvensen for naturen er skyhøj. Vi ved, at insekttallene daler, at bierne forsvinder i stor hast og fuglelivet mistrives. Det giver grund til alvorlig bekymring.

Jeg mener,  at vi skal indse, at hvad vi gør som mennesker spreder store ringe i vandet omkring os og på sigt skader os mere end, hvad det gavner i dag.

Derfor vil jeg være med til at skubbe Danmark i retningen af en giftfri fremtid.

 

 

Vi skal genanvende og ikke brænde vores affald

Et af de helt store potentialer i vor tid for at forbedre både økonomien, miljøet og klimaet er ved at genanvende mere.

Der ligger enorme ressourcer gemt i genanvendelse af vores affald og den cirkulære økonomi. En undersøgelse fra EU kommisonen slår fast, at når vi har indfaset den cirkulære økonomi 100%, så vil det give et permanent BNP løft på hele 7%. Det er værd at tænke over.

En hel anden grund til, at vi skal genanvende mere er af den simple grund, at vi på ingen måder har ressourcer nok i verden til at fortsætte vores 'køb og smid ud' kultur.

 

 

Økologi og klimabevidsthed er vejen frem

Jeg er stor fan af økologi og jeg forsøger så vidt muligt at købe økologisk selv. Dog mener jeg, at der skal være ligevægtigt fokus på klimabelastning. Mange af de økologiske varer vi forbruger kommer langvejsfra og derfor har en negativ påvirkning på vores klima.

Jeg mener, at vi skal finde en ny måde at oplyse forbugerne på ved at indføre et klimamærke/miljømærke, hvor at både klimabelastningen og belastningen på miljøet skal vægtes.