Selvfølgelig skal omskæring forbydes

Selvfølgelig skal omskæring forbydes

Det er min klare holdning, at rituel omskæring af drengebørn skal forbydes. Barnets ret til at kunne bestemme over egen krop må til hver en tid veje højere end andre interesser.

Egentlig, så er jeg lidt uforstående overfor, at omskæringsforbuddet er blevet omtalt som et ‘forbud’. For mig drejer det sig nemlig ikke som et forbud, som vi normalt kender det. Altså, noget som indskrænker vores frihed. Omskæringsforbuddet er med omvendt fortegn og er i virkeligheden en frihedsudvidende rettighed for barnet og det er vel ikke så ringe endda.

Read More

Jeg er valgt som folketingskandidat i Nordjylland

Jeg er valgt som folketingskandidat i Nordjylland

Meget er sket siden 2015 og det kommende valg næste år bliver afgørende for, hvordan Danmark kommer til at se ud i fremtiden. Vi er i høj grad gået hen og blevet er forbudsland og jeg vil kæmpe indædt mod, at det fortsætter. Vi skal bruge vores demokrati til at give hinanden frihed – ikke til at indskrænke den.

I valgkampen kommer jeg til at tale meget om klima, som jeg ser som vor tids største udfordring. Blot fordi vi ikke taler så meget om klima mere, så er problemerne ikke forsvundet. Danmark skal have den grønne førertrøje tilbage og vise verden, at man sagtens kan være et rigt velfungerende land og samtid sikre kommende generationer

Read More

Arveafgiften skal være progressiv – ikke afskaffes

Arveafgiften skal være progressiv – ikke afskaffes

Jeg mener, at vi skal arbejde på at det bliver nemmere at tjene penge til at leve livet, mens man lever – og så er det vel helt fint, at man betaler en lidt større regning, når man ender i en etværelses.

Hvis det stod til mig, så gjorde vi arveafgiften progressiv, og sænkede skat på arbejde tilsvarende. Det mener jeg er god ansvarlig økonomisk politik, der ikke blot virker til at sænke den bestående ulighed, men som samtidig giver den enkelte bedre og flere muligheder for kunne få mere ud af den arbejdsindsats, man lægger.

Read More

Lad os byde ulven velkommen i Nordjylland

Lad os byde ulven velkommen i Nordjylland

Der har ikke været et ulveangreb på mennesker i Europa i mange årtier og generelt er ulven et menneskesky dyr.

Ulven kan faktisk nemt vise sig at være vores gode ven og hjælper. Også børnenes! Flåtbid er en af de største ’farer’ i den danske natur i dag og på grund af den voksende bestand af dådyr, rådyr mv, så har tilfælde af flåtbid og borrelia-infektioner været kraftigt stigende de senere år. I 2016 ledte flåtbid til borrelia i 15 tilfælde hos aldersgruppen 5-14-årige børn alene. De 5-14-årige er samtidig den aldersgruppe, der har størst risiko for at udvikle neuroborreliose – det som Mimi Jacobsen blev ramt af.

Hvis ulven kan medvirke til, at bestanden af dådyr og rådyr nedbringes, så vil vi højst sandsynligt også se, at tilfælde af flåtbid nedbringes. Det er nemlig på denne dyregruppe, at flåten trives bedst og udbredes mest.

Read More

Uddannelsesloftet begrænser samfundets udvikling

Uddannelsesloftet begrænser samfundets udvikling

Vi skal afskaffe uddannelsesloftet.

Personligt mener jeg, at indførelsen af uddannelsesloftet er en af de tåbeligste ting, der er blevet vedtaget de senere år. Uddannelsesloftet betyder i princippet, at sådan en som jeg, der allerede har en lang videregående uddannelse ikke har mulighed for at tage en ny uddannelse - også selvom jeg er villig til at betale selv. Jeg MÅ simpelthen ikke uddanne mig uden for det felt jeg allerede har valgt - også selvom uddannelsen holder op med at være relevant. Uddannelses loftet gælder også personer så som lærere, pædagoger, sygeplejesker osv...

Read More

Lockout skal aldrig være en spareøvelse

Lockout skal aldrig være en spareøvelse

Lokckout må aldrig blive en spareøvelse og derfor får de offentligt ansatte får nettobesparelse på løn i forbindelse med en eventuel lockout tilbageført til borgernære formål.

Jeg har den holdning, at med glade og tilfredse medarbejdere får vi også den bedste arbejdsindsat og som konsekvens også den bedste service. Jeg ønskede med forslaget, jeg stillede, at vi som arbejdsgiver anerkender den flotte indsats vores ansatte levere hver eneste dag. Det gælder pædagogen, der passer vores børn, Social- og Sundhedshjælperen, der passer på vores ældre eller den ansatte i borgerservice, der sørger for, at vi kan få pas og kørekort. Alle jeg møder på min vej gør mig stolt af at være fra Mariagerfjord.

Read More

Naturen er det bedste kort vi har på hånden i Mariagerfjord

Den absolut største ressource vi har i Mariagerfjord er vores storslåede natur. Intet andet sted i Danmark finder man et område, som er lige så unikt med fjord, hede, smeltedale, kilder, nåle- og bøgeskove. I de fleste af vores byer strækker den fantastiske natur sig langt ind over bygrænserne. Naturen er det bedste kort vi har på hånden til at sikre, at flere mennesker har lyst til at bo her.

Vi skal være bedre til at få vores natur til at arbejde til vores fordel og derfor skal naturen også være omdrejningspunktet i vores dagsinstitutioner og skoler. Arden Skole har deltaget i et nationalt projekt, hvor man kombinerer udeliv med faglighed for at skabe gode læringsvilkår. Projektet har været en stor succes og forskningen peger entydigt på, at denne måde at lære på skaber gladere, mere motiverede og fagligt stærkere elever.

Mange forældre har et klart ønske om, at deres børn skal være så meget udenfor som muligt, og når man rådfører sig hos børnefamilier om, hvad de først og fremmest kigger efter, når de skal vælge børnehave eller skole, så svarer mange af dem, at tilknytningen til naturen spiller en stor rolle. Det skal vi tage til os i Mariagerfjord og arbejde ud fra.

Vores institutioner og skoler gør allerede i dag en stor indsats for at invitere naturen inden for, men vi skal blive endnu bedre. Derfor skal vi afsætte flere midler af til naturbørnehaver og ’udeskoler’. Det er ikke blot godt for vores børn, men det vil samtidig gøre Mariagerfjord et endnu mere interessant sted af flytte til for unge børnefamilier.

Mariagerfjord skal være det bedste sted at være barn og ung. Børnefamilier skal have følelsen af, at der bliver gjort en ekstraordinær indsats på netop dette område. Vi kæmper i dag med, at mange unge går uden om Mariagerfjord, når de skal slå sig ned. Det har betydet, at vi i dag er et af de områder i landet, hvor gennemsnitsalderen er steget hurtigst de senere år. Den udvikling er vi nødt til at vende, hvis vi skal have en socialt og økonomisk bæredygtig kommune i fremtiden. Vi skal simpelthen have flere unge mennesker og børnefamilier til at flytte hertil.

Vi skal gøre os mere attraktive overfor den gruppe borgere, vi gerne vil tiltrække og i den sammenhæng er naturen det bedste kort vi har på hånden. Vi skal bare lære at bruge det rigtigt.

Pressemeddelse: Radikale går efter borgmesterposten

Pressemeddelse: Radikale går efter borgmesterposten

Radikale Venstre satser stort og går efter borgmesterposten til kommunalvalget i efteråret. Til at få ambitionen til at gå i opfyldelse har vælgerforeningen hevet bysbarnet fra Hadsund, Casper Hedegaard, hjem fra København til at sikre, at skuden kommer sikkert i havn.

Den radikale komet, Casper Hedegaard (29), har solid erfaring med politik og politikudvikling fra Radikale Venstre, hvor han har bl.a. andet sidder i partiets hovedbestyrelse og derudover har bestridt flere tillidsposter – både inden for og uden for politik. Til folketingsvalget i 2015 var Casper kandidat i Østjylland...

Read More

Tilfældeheder skal ikke længere styre udviklingen af Mariagerfjord

Tilfældeheder skal ikke længere styre udviklingen af Mariagerfjord

Radikale Venstre og jeg lavet den mest ambitiøse og bæredygtige plan, der nogensinde er set i Mariagerfjord, der sikrer, at alle kommunens områder vil opleve fremgang mange år frem i tiden. Vi skal tage udviklingen i egen hånd og ikke bare hoppe fra tue til tue, som det har været tilfældet indtil nu.

Der er brug for, at der sker noget nyt, og at der kommer større ambitioner på bordet. Det gælder i forhold til, hvordan man styrker hele kommunen samlet, men især også, hvordan man styrker lokalområderne.

Read More

Mariagerfjord - broen mellem Region Midtjylland og Nordjylland

Mariagerfjord - broen mellem Region Midtjylland og Nordjylland

Mariagerfjord skal være bindeledet mellem Nordjylland og Østjylland. Derfor skal der investeres massivt i infrastruktur og uddannels - især i den østlige del af Mariagerfjord Kommune.

I fremtiden skal Mariagerfjord have to ligeværdige uddannelsescentre med ungdomsuddannelser mv. til at service områdets borgere. Et i Hobro og et i Hadsund.

Read More