Naturen er det bedste kort vi har på hånden i Mariagerfjord

Den absolut største ressource vi har i Mariagerfjord er vores storslåede natur. Intet andet sted i Danmark finder man et område, som er lige så unikt med fjord, hede, smeltedale, kilder, nåle- og bøgeskove. I de fleste af vores byer strækker den fantastiske natur sig langt ind over bygrænserne. Naturen er det bedste kort vi har på hånden til at sikre, at flere mennesker har lyst til at bo her.

Vi skal være bedre til at få vores natur til at arbejde til vores fordel og derfor skal naturen også være omdrejningspunktet i vores dagsinstitutioner og skoler. Arden Skole har deltaget i et nationalt projekt, hvor man kombinerer udeliv med faglighed for at skabe gode læringsvilkår. Projektet har været en stor succes og forskningen peger entydigt på, at denne måde at lære på skaber gladere, mere motiverede og fagligt stærkere elever.

Mange forældre har et klart ønske om, at deres børn skal være så meget udenfor som muligt, og når man rådfører sig hos børnefamilier om, hvad de først og fremmest kigger efter, når de skal vælge børnehave eller skole, så svarer mange af dem, at tilknytningen til naturen spiller en stor rolle. Det skal vi tage til os i Mariagerfjord og arbejde ud fra.

Vores institutioner og skoler gør allerede i dag en stor indsats for at invitere naturen inden for, men vi skal blive endnu bedre. Derfor skal vi afsætte flere midler af til naturbørnehaver og ’udeskoler’. Det er ikke blot godt for vores børn, men det vil samtidig gøre Mariagerfjord et endnu mere interessant sted af flytte til for unge børnefamilier.

Mariagerfjord skal være det bedste sted at være barn og ung. Børnefamilier skal have følelsen af, at der bliver gjort en ekstraordinær indsats på netop dette område. Vi kæmper i dag med, at mange unge går uden om Mariagerfjord, når de skal slå sig ned. Det har betydet, at vi i dag er et af de områder i landet, hvor gennemsnitsalderen er steget hurtigst de senere år. Den udvikling er vi nødt til at vende, hvis vi skal have en socialt og økonomisk bæredygtig kommune i fremtiden. Vi skal simpelthen have flere unge mennesker og børnefamilier til at flytte hertil.

Vi skal gøre os mere attraktive overfor den gruppe borgere, vi gerne vil tiltrække og i den sammenhæng er naturen det bedste kort vi har på hånden. Vi skal bare lære at bruge det rigtigt.