Mariagerfjord - broen mellem Region Midtjylland og Nordjylland

Væksten og udviklingen i fremtidens Nordjylland og Mariagerfjord bunder i, at virksomhederne kan skaffe højt kvalificeret arbejdskraft og det er vores alles ansvar at sikre, at det i højere grad bliver en realitet. Det er dog ikke nok med kvalificeret arbejdskraft alene. Arbejdskraften skal også være tilgængelig. Det betyder, at vi skal øge fremkommeligheden til og fra arbejde ved at investere i ny infrastruktur. Region Nordjylland skal have det som vision, at der som minimum skal være motortrafikvej til alle regionens hovedbyer og derudover skal alle kommuner skal have et bredt tilbud til unge, når de afslutter folkeskolen - STX, HHX, HTX samt gode erhvervsuddannelser.

Det er i denne sammenhæng vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne ligger så tæt på borgerne som muligt, da afstand betyder, at uddannelsesgraden falder for hver kilometer, der er til en uddannelsesinstitution. I en by som Hadsund med ca. 6.000 indbyggere skal der f.eks etableres en HTX/STX-institution, hvilket vil fuldende uddannelsestilbuddene i Mariagerfjord, hvor der i dag er både HHX og STX mv og derudover øge uddannelsegraden i kommunen, som er til stor fordel for erhvervslivet. Derudover skal der etableres en motortrafikvej til byen, hvilket øger fremkommeligheden i den østlige del af kommunen.

I Mariagerfjord kan man med forholdsvis få midler investere i bedre infrastruktur og uddannelse, der sikrer, at området kan fungere som bindeledet til Østjylland derved trække den flotte udvikling fra syd med nordpå. Det vil være til stor gavn for hele regionen og skabe job over hele linien. Mariagerfjord skal ses som brobyggeren i stedet for, at Mariagerfjord bliver set som udkanten af Nordjylland og Østjylland. Det store potentiale for vækst og udvikling betyder, at det er uhyre vigtigt, at man begynder at investere massivt i den sydlige del af Nordjylland.

Jeg og radikale vil en ny vej for Mariagerfjord med investeringer i fremtiden.