Tilfældeheder skal ikke længere styre udviklingen af Mariagerfjord

Vi skal AGERE og ikke blot REAGERE.

Derfor har jeg og Radikale Venstre lavet den mest ambitiøse og bæredygtige plan, der nogensinde er set i Mariagerfjord, der sikrer, at alle kommunens områder vil opleve fremgang mange år frem i tiden. Vi skal tage udviklingen i egen hånd og ikke bare hoppe fra tue til tue, som det har været tilfældet indtil nu.

(hvis du ikke er til lange opslag, så finder du løsningsforslaget nederst i opslaget)

For første gang nogen sinde har der gennem de sidste 10 år været tilbagegang i Hadsund, Arden og Mariager.
Hvis man kigger på den gamle Hadsund Kommune alene, så er hver 16. borger flyttet fra området siden 2007. Det skal der gøres noget ved!

Den store fraflytning er hovedårsagen til, at mange butikker har måtte dreje nøglen om, at skoler får sværere ved at fylde klasserne op, og at det i fremtiden bliver sværere at få pengene til at passe i kommunekassen. Derudover smerter det mit hadsundhjerte, at se byen blive tvunget mere og mere i knæ, når det nu ikke behøver at være sådan.

Jeg ved godt, at der måske vil komme stærke kræfter og fortælle mig, at man kun må tale positiv om sit område, da positiv omtale er det eneste, som kan vende udviklingen. 
Men lad os nu være ærlige. Vi kan jo ikke løse de åbenlyse problemer området har, hvis vi ikke kan tale om det. For hvis vi ikke vil tale om det, så afskriver vi samtidig muligheden for at begynde en konstruktiv dialog omkring, hvordan vi løser udfordringerne - og det kan næppe være til gavn for noget.

Hvordan er vi endt, hvor vi er?

Efter kommunalreformen trådte i kraft har lang de fleste tiltag i forhold til udvikling af Mariagerfjord koncentreret sig i og omkring Hobro. Centralisering i Mariagerfjord lever i bedste velgående og man taler stadig om, at lukke de tilbageværende borgerservicecentre. I perioden siden 2007 har investeringer i de gamle hovedbyer Hadsund, Arden og Mariager været sparsomme og den manglende politiske vilje til at investere skubber langsomt de tre områder ud over kanten.

Selvom kommunalreformen har været træls, så er det utrolig svært at give reformen skylden. Der er gået 10 år siden da, og i de 10 år har den politiske ledelse i kommunen haft alle muligheder for at skabe store resultater. Desværre er der i stedet blevet truffet en række af dårlige beslutninger – eller generelt bare undladet at træffe beslutninger – som har resulteret i, at vi i dag står, hvor vi gør. Mærsk ville nok have kaldt det mangel på rettidig omhu.

Håndteringen af de generelle tendenser med fraflytning har været håndteret fra borgmesterkontoret og byrådet med svaghed og med mangel på virkefulde midler og udeblivende ambitioner og jeg har meget lidt tillid til, at den nuværende politiske ledelse i kommunen kan klare udfordringen.

Der er brug for, at der sker noget nyt, og at der kommer større ambitioner på bordet. Det gælder i forhold til, hvordan man styrker hele kommunen samlet, men især også, hvordan man styrker lokalområderne.

Så hvad er løsning?

Min vision er, at skabe fremgang i hele Mariagerfjord! I stedet kun at have ét udviklingsområde i kommunen, så skal vi have to – et i vest og et i øst. Centrummet for udviklingen i den østlige del af Mariagerfjord skal ligge i Hadsund. I praksis betyder det, at byen skal have et løft i forhold til infrastruktur og uddannelse.

Hadsund har et naturligt opland på ca. 20.000 borgere, hvilket inkluderer dele af Randers og Rebild Kommuner. Det er mange mennesker og derfor skal Hadsund være en fuldt funktionsdygtig by med en bred pallette af muligheder.

Der skal etableres en ungdomsuddannelse, så flere af kommunens borgere får bedre mulig for uddannelse og der skal etableres en motortrafikvej på hovedvejen mellem Aalborg til Randers.

Derudover skal der ydes støtte til flere borgerinitiativer og foreninger, da det for alvor er dem, der kan få gang i området.

En vigtig del af min vision er at etablere 8 lokalråd i kommunen, der hver dækker et område på omkring 4-5000 borgere. For hver borger i området bliver der lagt 50kr i lokalrådets pulje som lokalrådene kan udmønte til lokale kulturelle projekter. Hvert lokalråd kommer i praksis til at råde over 200.000 kr, som kan bruges på festivaller, udstillinger, foredrag, koncerter mv. Lokalrådene giver en enorm selvbestemmelse over, hvordan man udvikler sit lokalområde og mit princip er, at mulighederne og pengene skal bruges så tæt på borgerne som muligt.

Lad os stå sammen om at skabe en positiv udvikling.