Jeg er valgt som folketingskandidat i Nordjylland

Meget er sket siden 2015 og det kommende valg næste år bliver afgørende for, hvordan Danmark kommer til at se ud i fremtiden. Vi er i høj grad gået hen og blevet er forbudsland og jeg vil kæmpe indædt mod, at det fortsætter. Vi skal bruge vores demokrati til at give hinanden frihed – ikke til at indskrænke den.

I valgkampen kommer jeg til at tale meget om klima, som jeg ser som vor tids største udfordring. Blot fordi vi ikke taler så meget om klima mere, så er problemerne ikke forsvundet. Danmark skal have den grønne førertrøje tilbage og vise verden, at man sagtens kan være et rigt velfungerende land og samtid sikre kommende generationer

Vi skal gøre Danmark større og det skal vi gøre ved, at give hinanden flere muligheder. Jeg mener, at vores samfund er blevet for stramt og kører alt for ensidigt efter den økonomiske taktstok. Det har ført til, at der aldrig før har været så mange stressede studerende og pressede børnefamilier som nu. Det skal der laves om på! 
Jeg har tænkt mig at starte ved vores uddannelsessystem. Som det er i dag, så er uddannelsespolitikken i Danmark blevet til arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik og det er også derfor, at man skal så hurtigt som muligt igennem, så man kan komme ud på sin plads på arbejdsmarkedet. Når man har afsluttet sin uddannelses, så bliver de fleste ramt af uddannelsesloftet, hvilket betyder, at man i praksis ikke kan uddanne sig på ny.

Det skal vi vende på hovedet og arbejde os tilbage til, at uddannelse er noget vi tager og giver hinanden, fordi vi ønsker at udvikle os som individer og derfor også som samfund. At blive klogere.

Helt konkret vil jeg arbejde for at 1) afskaffe uddannelsesloftet 2) øge optaget på kvote 2, så optag på studier bliver med afsæt i kompetencer, erfaring og interesser mere en karakterer 3) gøre det nemmere og gratis at tage enkeltfag på de videregående uddannelser, så man frit og enkelt kan tilegne sig den viden man selv føler, at man har brug for.

Jeg er utrolig glad for at få muligheden for at rykke ved, hvordan Christiansborg ser sammenspillet mellem land og by og sammen med partiforeningen i Aalborg er jeg sikker på, at vi kommer rigtig langt. Som byrådsmedlem i en nordjysk landdistriktskommune arbejder jeg til daglig med de udfordringerne og mulighederne de fleste andre kommuner og borgere i Nordjylland også har. Jeg har set alt for mange politikere glemme virkeligheden, og derfor vil jeg også holde fast i byrådsarbejdet, hvis jeg skulle gå hen og blive valgt. Mere vigtigt, så er der en masse borgere som regner med mig og tror på, at jeg kan skabe de forandringer, der skal til for at udvikle kommunen, og det arbejde kunne jeg aldrig drømme om aflevere halvt.