Selvfølgelig skal omskæring forbydes

Det er min klare holdning, at rituel omskæring af drengebørn skal forbydes. Barnets ret til at kunne bestemme over egen krop må til hver en tid veje højere end andre interesser.

Egentlig, så er jeg lidt uforstående overfor, at omskæringsforbuddet er blevet omtalt som et ‘forbud’. For mig drejer det sig nemlig ikke som et forbud, som vi normalt kender det. Altså, noget som indskrænker vores frihed. Omskæringsforbuddet er med omvendt fortegn og er i virkeligheden en frihedsudvidende rettighed for barnet og det er vel ikke så ringe endda.

Man skal til hver en tid prøve at se tingene fra alles sider, og derfor har jeg også lyttet argumenterne fra fortalere for omskæring. Der er umiddelbart to hovedargumenter. Det ene er, at et forbud vil være en krænkelse af de danske muslimer og jøder. Det andet er at omskæring stadig vil finde sted, blot i udlandet eller under ukontrollerede forhold. Til det første vil jeg sige, at hvis den eneste måde, at man kan opretholde sit trossamfund er ved at omskære drengebørn, så er det i min optik et tegn på en utrolig svag tro. Troen i sig selv må vel være bærende - også selvom man piller enkelte ritualer ud. Trossamfundene i Danmark må tilpasse sig tidsånden og gældende lovgivning for at kunne trives.

På den anden side peger flere peger på, at omskæring stadig vil finde sted, dog under mindre kontrollerede forhold. Nogle mener, at der vil foregå omskæringer på køkkenbordet af uprofessionelle omskærere til stor fare for barnet. Til det vil jeg bare sige, at hvis man er villig til at begå lovbrud og samtidig udsætte sit barn for unødig livsfare, så er man på ingen måder egnet til at være forælder. 

Danmark er kendt for at have store rettigheder til børn og unge. Det er ikke en selvfølge, at man lytter og ophøjer barnets ret i denne verden. Lad os fortsætte ned af den vej og udvide frihedsrettighederne for dem, som endnu ikke kan tale for sig selv. Lad os give vores børn lov til selv at vælge.