Imod burkaer - imod forbud

Jeg mener ikke, at burkaer hører hjemme i Danmark. Helt enkelt.

I samme åndedræt skal det dog siges, at jeg ikke er for den nugældende lov, der virker fra i dag. Det vil jeg gerne bruge lidt tid på at forklare.

Grunden til, at jeg har valgt at skrive et opslag er, at jeg kan se mange af mine politiske kollegaer, der er indædt imod burkaforbuddet, i dagens anledning trækker i en burka og lægger billeder på de sociale medier i protest med den nugældende lov. Det kommer IKKE til at ske for mit vedkomne. Jeg kommer aldrig nogensinde til at trække i en burka, og jeg ville ønske, at ingen andre gjorde det. Politiske kollegaer såvel som muslimske kvinder. Jeg mener, at burkaen og niqaben er dybt kvindeundertrykkende, og det mener jeg ikke er værd at ophøje. Ikke engang med et glimt i øjet.

Når jeg er imod burkaer og samtidig er imod et forbud, så er det af den simple årsag, at jeg ikke mener, at man kan opretholde en retsstat og dertilhørende grundlæggende demokratiske rettigheder ved at optrævle den. Og vores retsstat er så sandelig da værd at bevare... Med retsstaten, så mener jeg de grundlæggende principper om, at alle er lige for loven og man skal dømmes ens ud fra den gældende lovgivning uanset hårfarve og religion.

Med retsstatsprincippet i hånden, så betyder burkaforbuddet - eller maskeringsforbuddet - at falsk skæg og andre udklædninger skal straffes på lige fod med burka med bøde på 1.000kr. Jeg tror næppe, at loven bliver håndhævet i sin fulde form. Man kan også se, at de instrukser, Politiet har fået udstukket udelukkende referer til burkaklædte kvinder og ikke alle de andre, der egentlig også burde straffes. Det er et alvorligt demokratisk problem, at man ikke længere er lige for loven.

Det man beder Politiet om er at vurdere folk ud fra religion og hudfarve mere end handlingen. Det kan alle vel forhåbenligt forstå er et problem.

Lige gyldigt hvor meget jeg end ønsker, at burkaer skal være fortid i Danmark, så er jeg simpelthen ikke villig til at nedbryde vores demokrati i den kamp.

At jeg er imod forbuddet er bestemt ikke ens betydende med, at jeg ikke mener, at vi skal gøre en indsats.
Jeg tror blandt andet på, at vi helt grundlæggende skal arbejde i retning af, hvordan vi bedst hjælper kvinderne ud af deres undertrykkende forhold, og det tror jeg bedst man gør ved ikke at kriminalisere dem. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan det løser problemet. Og det jo heller ikke fordi, at der ikke er blevet gjort en indsats ind til videre. Det er faktisk gjort utrolig meget på området - også selvom nogle vil mene, at det har været en for blød tilgang.

Jeg er godt klar over, at burkaforbuddet er et udtryk for en voksende holdning i samfundet om, at muslimer ikke høre hjemme i det danske samfund. Til det må jeg bare sige, at så længe folk bor i dette land, så skal vi opføre os ordenligt - uanset hvilken baggrund, man måtte have. Hvis vi først lægger ordenligheden og retfærdigheden på hylden, så ender vi ud i en situation, hvor vi slet, slet ikke kan bunde.