KulturKlippekort

Alle unge skal have et KulturKlippekort på 2.000kr årligt, når de fylder 18. Derefter modtager man yderligere et nyt klippekort på 2.000kr som 19-årig og til sidst et klippekort på 1.000, når man fylder 20. Klippekortet kan bruges til udgifter til entre til kulturarrangementer. Det gælder blandt andet koncerter, festivals, foredrag, events, højskoler mv.

Idéen med KulturKlippekortet er trefold og skal være ved til at

1.     gøre det mere attraktivt at blive boende i Mariagerfjord
2.     gøre det mere attraktivt at flytte til Mariagerfjord
3.     kickstarte en ny kulturel bevægelse og oplevelsesøkonomi i Mariagerfjord.

Mange unge vælger at flytte ud af kommunen, når de er mellem 18år og 20år. Derfor skal der tiltag på bordet, som gør det mere attraktivt at blive boende i ved Fjorden. Ved at indføre KulturKlippekortet og samtidig etablere flere ungdomsuddannelsestilbud vil man være med til at sikre netop dette.

Med KulturKlippekortet sender vi desuden et vigtigt signal til mulige unge tilflyttere om, at Fjorden er et godt sted for børn og unge at vokse op og bo. Vi gør simpelthen en helt særlig og ekstra indsats for, at ungdommen trives i vores område – og hvem vil ikke gerne bo sådan et sted?

KulturKlippekortet er med til at sparke gang i en helt unik og spændende kulturrevolution, hvor alt er muligt. Unge har altid været en stærk drivkraft i forhold til at skabe interessante kulturelle tilbud. De unge har ofte både tiden, energien og gejsten og derfor skal vi skabe nogle gode rammer for, at flere unge er med til at skabe nye initiativer. Når alle unge i Fjorden står med 2.000kr i hånden, som er øremærket kulturelle tilbud, så har man skabt et helt nyt behov for kulturtilbud som skal dækkes, hvilket er er fantastisk fundment for initiativrigdom blandt unge.

Man kunne fx forestille sig, at unge går sammen om, at lave en musikfestival, en koncert, et foredrag eller en noget helt andet. Med ét trylleslag har man med KulturKlippekortet skabt et økonomisk grundlag for flere større initiativer med højere kvalitet, da alle unges ’kulturkøbekraft’ er forøget.

Mariagerfjord SKAL være det bedste sted at være ung i Danmark! I de seneste 10 år har det politiske fokus været sparsomt i forhold til børn og unge, hvilket har gjort at vi er endt i en situation, hvor gennemsnitsalderen er steget markant – de unge flytter simpelthen ud af kommunen i en større grad end befolkningen kan reproducere sig selv. Det kan helt konkret mærkes ved, at åbningstiderne på dagsinstitutionerne bliver ændret og at elevtallene på skolerne er dalene.

Det skal der laves om på nu! Vi kan simpelthen ikke få råd til at drive kommunen i fremtiden, hvis vi ikke får vendt udviklingen. Derfor skal vi have et KulturKlippekort.

Prisen for KulturKlippekortet er omkring 800.000kr årligt så frem, at alle unge bruge det fulde beløb - og det gør de forhåbentligt

 
 

 

LokalRåd

Det lokale forenings- og kulturliv skal styrkes. Derfor foreslår jeg og Radikale Venstre i Mariagerfjord, at vi opretter 10 LokalRåd fordelt jævnt i kommunen. Hvert LokalRåd skal stå for lokal udmøntning af 200.000kr til kulturelle formål.

Ved at etablere LokalRåd slår man to fluer med ét smæk. Man sikrer, at kulturen i lokalområderne er borgerdrevne samtidig med, at der bliver lavet en mere fair uddeling af nogle af kulturmidlerne i kommunen.

Midlerne kan fx bruges til madfestivaller, musikarrangementer, en lokal pris for særlig engagement, et sportsstævne, fællesspisning samt andre aktiviteter. Det er dog vigtigt, at pengene kun bliver udmøntet til aktiviteter og ikke anlæg, men herefter er det også kun initiativrigdommen og det lokale engagement, det sætter grænser!

LokalRåd er kendt fra andre steder i landet, men det vil være første gang, at rådene bliver så lokalt forankret, som det er tilfældet her. Under hvert LokalRåd i Mariagerfjord vil der gennemsnitlig 4.300 borgere. Ved at have forholdvis mange og små LokalRåd, så skubber man beslutningsprocesserne helt ud til borgerne, hvilket jeg tror på, at den helt rigtige vej at gå – i sær, når man tænker på, at kommunen er en enklave af tidligere kommuner med varierende befolkningstal.

Det kulturelle fællesskab skal forankres i befolkningen og derfor beslutningstagerne vedrørende kulturmidler også være så borgernært som muligt. Det giver LokalRådene i særdeleshed mulighed for.

LokalRådene sammensætter og konstituerer sig selv i det pågældende område. Om der skal være ’LokalRådsvalg’ eller om de 10 største foreninger i området hver stiller med et medlem er en diskussion vi må tage, hvis jeg og Radikale sidder på borgmesterposten efter valget i november.

Prisen for LokalRåd (inklusiv administration) er ca 2,2 mio kroner årligt