Motortrafikvej i Hadsund til Randers og Aalborg

Alle vil gerne bo et sted, hvor det er nemt at komme til og fra. Hovedvejen fra Aalborg til Randers over Hadsund er en trafikeret vej og den fungere som den absolut vigtigste færdselsåre i den østlige del af Mariagerfjord. Derfor skal vejen være endnu bedre!

Der er allerede snakken i krogene om, at omlægge vejen til en motortrafikvej - en 2+1 vej, om man vil - men der bliver ikke presset nok på til, at investeringen kommer helt øverst på dagsordenen. En motortrafikvej i Hadsund er et yderst realistisk projekt, der vil gøre en verden til forskel for udviklingen i Hadsund og hele det sydøstlige Nordjylland. Samtidig med, at jeg vil arbejde benhårdt på en motortrafikvej vil jeg kaste mig ind i kampen om, at Randers kan på etableret en østlig omfartsvej, der går fra Hadsundvej til Assentoft øst om Randers. På den måde vil Hadsund blive koblet markant bedre til Østjylland.

Ved at investere i de to projekter vil man fra Hadsund kunne nå til Skeby på under 40 minutter, hvilket åbner op for en interessant mulighed for at tiltrække nye borgere. De to projekter er selvfølgelig ikke noget som Mariagerfjord har råd til, men det er vigtigt, at man har en borgmester, der kæmper for sagen og som kan trække i de rigtige tråde.

Den nordgående motortrafikvej mod Aalborg passer som for i hose med den mulige vestlige forbindelse om Aalborg. Ved at koble motortrafikvejen sammen med E45 syd for Aalborg og den nye vestlige motorvej vil Hadsund og den østlige del af Mariagerfjord være et stenkast fra Aalborg Lufthavn. Det er til stor gavn for det eksisterende erhvervsliv samtidig med, at det gør Mariagerfjord mere attraktiv at flytte til som virksomhed eller familie.

 
 

 

Omfartsveje nord og syd for fjorden

Mariagerfjord Kommune skal bindes bedre sammen, og det skal vi gøre til en prioritet i næste valgperiode. Derfor skal vi øge den øst-vestlige fremkommelighed ved at indrette og udrette hovedvejene på en måde så hastighedsbegrænsinger kan fjernes og ved at anlægge en række omfartsveje

Følgende byer, hvor der skal bygges en omfartsvej

  • Vive: 1,8km
  • Oue: 1,9km
  • Valsgård: 1,6km
  • Mariager: 2,5km
  • Assens: 2,9km

Udover at øge fremkommeligheden i kommunen så vil omfartsveje samtidig betyde markant øget trafiksikkerhed i de fem byer, hvor der skal etableres omfartsveje, da man slipper for den nuværende omfattende gennemgående trafik.


Anlæggene af omfartsveje er noget vi skal klare inden for vores kommunale anlægsbudget

 

 

Bedre internet og mobilnetværk

Mariagerfjord skal være fuldt dækket! Derfor skal der presses yderligere på i Folketinget om at sikre fuldt 3G og 4G netværk i hele kommunen.

Et en god forbindelse er alfa og omega for et aktivt erhvervsmiljø. Meget forretning sker i dag på nettet og via mobiltelefoner. Måske du endda læser dette på din telefon lige nu?

Jeg vil kæmpe for, at Mariagerfjord får Danmarks bedste netværk under og over landjorden.