Ungdomsuddannelse i Hadsund

Uddannelsesmuligheder i hele kommunen
Ingen! må fravælge uddannelse, fordi der ikke er uddannelse at få, dér hvor man bor. Manglende uddannelsesmuligheder i et område risikerer at sætte udviklingen i stå og gør det sværere for lokale virksomheder at få uddannet arbejdskraft. Derfor skal vi sikre, at alle kommunens borgere har gode uddannelsesmugheder. 

Hadsund og Hobro som uddannelsescentre
Der skal være to ligeværdige uddannelsescentre i Mariagerfjord, så alle borgere har nem adgang til uddannelse. Det betyder i praksis, at der skal etableres et ungdomsuddannelsescenter i Hadsund, der skal servicere et opland på 20.000 borgere.

Det er vigtig at vi i denne proces tænker nyt og stort og derfor foreslår jeg, at vi afsøger muligheden for at etablere et regionalt 'college', hvor der skal være fokus på faglighed, sport og tech. Der vil kunne skabes god synergieffekt mellem Hadsunds mange velfungerende forerninger så som roklubben, sejlklubben og Hadsund Boldklub og det nye ungdomsuddannelsestilbud. Fx er Roklubben allerede en del af Team Danmark, hvilket giver Sports og Tech College stor legitimitet og potentiale.

Det vil betyde alverden at få flere unge til den østlige del af kommunen og et Sports og Tech College vil få afgørende betydning for Hadsunds fremtidige udviklingsmuligheder.

 
 

 

Den frie og åbne foleskole

Alle børn og unge skal have adgang til gode dagtilbud, skoler og uddannelser, uanset hvor de bor og hvilken baggrund, de har. Uddannelse er en investering i vores børn, i vores fællesskab og i fremtiden. Det skal vi ikke spare på.

Høj kvalitet og gode normeringer i dagtilbud
De tidlige år har stor betydning for børns udvikling. Derfor skal vi afsætte midler til bedre normeringer, mere efteruddannelse og flere timer på pædagoguddannelsen. Der skal som minimum være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. De skal støtte børnene i at knytte venskaber og have tillid til omverdenen og sig selv. Vi vil ikke have læringstest på det enkelte barn, men stille krav til kvaliteten.

Mere alsidighed og dannelse - mindre test og kontrol
Folkeskolen skal klæde vores børn på til at gå ud i livet med selvtillid, viden og solid grund under fødderne. De skal være kloge, kreative og evne at sætte sig i andres sted. Det mål når vi ikke gennem tests, kontrol og flere karakterer, men ved at børnene lærer at tænke selv og bruge deres viden aktivt. Vi skal styrke den åbne, kreative skole, som giver muligheder for fordybelse og alsidige undervisningsforløb. Skolerne skal i højere grad selv bestemme retningen for undervisningformen og undervisningsretning så længe at læringsmålene opfyldes. Hvis skolerne får mere selvbestemmelse så får vi skabt et fundament for for større specialisering og forskellige skoletilbud. Jeg kunne fx forestille mig, at der opstår nye koncepter så som Naturskoler, IT-skole og Kulturskoler mv.

Mere natur i skolen

Naturen er den største ressource vi har i Mariagerfjord. Det er en stor del af vores identitet og derfor skal naturen også være en fast del af vores skolesystem. Jeg er utrolig imponeret over den indsats Arden Skole har gjort i forhold til udeskolen.

En udeskole er en skoleform., hvor eleverne er udenfor en hel dag én dag om ugen. Dagen bliver tilrettelagt på en sådan måde, at den er en del af et forløb der omfatter så mange som mulig af fagene. Udeskolen i Arden har skabt dokumenteret bedre trivsel blandt eleverne samt et fagligt løft i de fleste fag.

Det skal vi have meget mere af i Mariagerfjord! Endnu en positiv ting ved skolen i Arden er, at de har formået at tiltrække elever uden for kommunegrænsen og flere borgere er flyttet til byen pga af skolen.

 
 

 

Dagsinstitutioner

Høj kvalitet og gode normeringer i dagtilbud
De tidlige år har stor betydning for børns udvikling. Derfor skal vi afsætte midler til bedre normeringer, mere efteruddannelse og flere timer på pædagoguddannelsen. Der skal som minimum være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn. Vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. De skal støtte børnene i at knytte venskaber og have tillid til omverdenen og sig selv. Vi vil ikke have læringstest på det enkelte barn, men stille krav til kvaliteten.

Flere naturbørnehaver

Skovbørnehaver og naturbørnehaver giver en god ramme for barnets start på livet. Allerede i dag er der ventetid hos de børnehaver i kommunen, der har fokus på udeliv. Det derfor et behov og et ønske borgerne, og det skal vi tage alvorligt

Derudover ved vi, at skovbørnehaver og naturbørnehaver er noget folk er villige til at flytte efter og derfor er disse investeringer også en mulighed for at tiltrække nye borgere til kommunen.